MBA CARE là hệ thống phát triển và hỗ trợ đối tác và cộng tác viên của Viện MBA

Thông qua hệ thống MBA CARE, các đối tác và cộng tác viên được cung cấp thông tin chương trình, đào tạo chuyên sâu về các chương trình do Viện MBA triển khai. Với MBA CARE, đối tác và cộng tác viên có thể truy xuất các tài nguyên chính thức, cập nhật để có thể tư vấn tốt nhất cho học viên.

"TÔN VINH ĐỐI TÁC, TRI ÂN HỌC VIÊN" cùng MBA Care

MBA Care giúp:
  • Cập nhật thông tin chương trình
  • Điều chỉnh Sales kit theo phiên bản mới nhất
  • Các thông tin hỗ trợ đối tác mới nhất
MBA Care giúp:
  • Đồng nhất các thông tin tư vấn
  • Chuyên nghiệp hóa với công nhận từ MBA Care
  • Đồng nhất quy trình tiếp nhận sinh viên.
MBA Care giúp:
  • Đối tác hoặc cộng tác viên có thể kêu gọi hỗ trợ
  • Tránh trùng lắp trong quá trình chăm sóc học viên
  • Gắn kết sâu hơn với học viên.